Disclaimer

Michelvsms.nl (Kamer van Koophandel: 54032547), verleent u hierbij toegang tot michelvsms.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Michelvsms.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op michelvsms.nl is bedoeld als vrijblijvend en om de mogelijkheid te beiden een donatie te doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Michelvsms.nl spant zich in om de inhoud van michelvsms.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op michelvsms.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan michelvsms.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij michelvsms.nl.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van michelvsms.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Scroll naar top